HAPPY NEW YEAR 2014   

Share

             史

Share

 ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ç”šæ˜¯

Share

  結果失言的明星志願7年癢不癢,在前幾天(趁著我

Share

  雖然在今天發文,但這並不是愚人節玩笑XD   

Share

    *雖然故事才進行到中場,但我就是想寫這場景 

Share

           「所以是希望我們

Share

           磅礡大雨打在地面

Share

           「咦,要君呢?」

Share

  還記得之前文裡一直碎碎唸說要慶祝今年明星志願3

Share